VOORWOORD

Tweemaandeliijks voorwoord

Project 3-16 : God is in controle!

[door Kurt Maeyens, Directeur voor Vlaanderen en duitstalige bedieningen] “Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe”. [Joh 3:16] Bovenstaande tekst is één van meest bekende en geciteerde teksten uit de Bijbel. Ze spreekt over de kern van ons geloof in Jezus Christus. In België zijn er miljoenen mensen die dit Goede Nieuws nog nooit gehoord hebben of nooit echt begrepen hebben. Als Belgische Evangelische Zending in samenwerking met de Evangelische Alliantie hadden we het grote verlangen om gemeenten in…

read more
Kurt-edito2015-e1440516756407

VISIE

  • image

    EVANGELISATIE

    het evangelie aan alle generaties en bevolkingsgroepen brengen

EVANGELISATIE

  • image

    GEMEENTESTICHTING

    gemeentes in iedere stad en dorp stichten

GEMEENTESTICHTING

Nieuws van onze blog

MEEWERKEN

Laat ons profiteren van de gaven die God jou heeft gegeven.Wij delen onze kennis in het stichten van gemeentes en evangelisatie met jou.

VOLTIJDSE BEDIENING

De BEZ is een Belgische zendingsorganisatie werkzaam in België. Onze pijlers zijn evangelisatie en gemeentestichting. Andere bedieningen, zoals de christelijke boekwinkels, dragen ook bij aan onze visie om het evangelie aan elke inwoner van België te verkondigen, zodat iedereen Hem kan en mag ontmoeten.

TEAMS

JAARTEAMS bestaan vooral uit jonge mensen die een jaar in dienst van de Heer willen werken en actief samenwerken aan de stichting van Gods rijkdom. Zo krijgen ze ineens een theoretische en praktische opleiding.

EVANGELISATIETEAMS

EVANGELISATIETEAMS bestaan uit externe vrijwilligers, komende uit de vier hoeken van de wereld. Ze komen voor één of twee weken meewerken aan evangelisatieactiviteiten (verspreiding van christelijke lectuur, straattoneel, persoonlijke contacten, muziek, lezingen, kinderanimatie, etc.) Deze evangelisatiecampagnes maken het ontwikkelen van nieuwe contacten mogelijk en geven bekendheid aan de lokale gemeente.

STAGES

STAGIAIRS hebben een theologische opleiding gevolgd. Zij kunnen tot twee jaar meewerken naast een bekwame zendeling en zo praktische ervaring opdoen op het gebied van gemeentestichting, pastoraat en/of evangelisatie. Wij verwelkomen eveneens studenten in opleiding die voor enkele weken stage kunnen lopen bij ons.

WERKTEAMS

WERKTEAMS helpen verschillende bedieningen in praktisch werk (renovatie, constructie,...)

ONZE BEDIENINGEN

Ontdek de BEZ-bedieningen